Biyokimya

Biyokimya testleri canlılarda hücresel ve moleküler düzeyde oluşan kimyasal reaksiyonların (metabolizma) kimya, biyoloji ve fizyoloji bilimi ile birlikte incelenerek hazırlanan tanı sistemleriyle, bu reaksiyonların sağlıkta oluşan problemlerin hangi aşamasındaki aksaklıklarla gerçekleştiğini saptarlar. Bu aksaklıklardan doğabilecek hastalıkların araştırılmasında kullanılan ve o reaksiyona spesifik olarak tanı testleri planlar, bu testlerin sonuçlarıyla hastalığın tanısının konulmasını sağlarlar. Bu testler, gerek o reaksiyon sonucu oluşan ürünleri, reaksiyonu gerçekleştiren enzimlerin aktivitesini, gerekse bu reaksiyonların gerçekleşmesinde rolü olan vitamin, mineral, gıdayla alınan insan vücudu için gerekli maddelerin miktarını (amino asitler, yağlar vs.) hatta bu maddelerin doğru kullanımının yapılıp yapılamadığı konusunda bilgi verirler. Organlara spesifik kimyasal reaksiyonları inceleyerek o reaksiyonların incelenmesiyle hastalığın hangi organda bulunduğu ve şiddeti konusunda doktora bilgi verirler.

Bilimsel araştırmalar dışında, klinik Biyokimya laboratuvar testleri hastalığın tanısı ve tedavinin izlenmesi için klinisyene yol gösteren testlerdir. Biyokimya testlerinin temeli kanda ve diğer vücut sıvılarında bulunan bir maddenin miktarını, o maddenin gerçekleştirdiği reaksiyonun verimliliğini ve bunların sonucundaki aksaklıkları ilgili kimyasal reaksiyonu inceleyerek bildiren bilimdir.

Testler özel tasarlanmış cihazlarla ve fizik, matematik kuralların biyoloji ve tıp ile birlikte analizi ile tasarlanır, standardize edilir ve uygulanır.

Biyokimya testleri incelediği klinik konulara göre şöyle özetlenebilir:

 • Kan Gazları
 • Kardiak (Kalple İlgili) Belirteçler
 • Koagulometrik (Pıhtılaşma ile İlgili) Testler
 • İlaç Düzeyleri
 • Metabolik Tanı ve Tarama Testleri
 • Toksikoloji Testleri
 • İdrar Testleri
 • Elektrolitler
 • Elektroforez Testleri
 • Hormon Testleri
 • Enzim Testleri