Panel testler belirli hastalıkların teşhis ve tedavisi için önceden belirlenmiş bazı standart test gruplarıdır. Bu testler kanımızın içindeki hücreler, proteinler, öncül maddeler, yağlar, şeker, hormonlar, enzimler, mineraller, moleküller gibi birçok maddenin seviyelerine bakarak bunları normal değerler ile karşılaştırır. Herhangi bir maddenin normal değerlerden az ya da çok olması o madde ile ilgili bir metabolik bozukluğa, dolayısı ile hastalığa işaret eder. Panel testler genellikle birbiri ile bir şekilde bağlantılı olan laboratuvar testlerinden oluşur.