Kalite Prensibimiz

Hasta ihtiyaçları ve memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile Denge Laboratuvarları ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi’nin tüm sonuçları internal ve external kalite kontrol güvencesi altındadır. Test sonuçlarının doğruluğunu, güvenirliliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için uluslararası standartlarda izlenebilirliği mümkün olan kalibratör ve kontrol materyalleri kullanılmaktadır. Verilen hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi için kalite hedeflerine uygunlukları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve verilerimiz düzenli olarak uluslararası kalite kontrol programları ile paylaşılmaktadır. Profesyonel hizmet veren uzman personelin Kalite Politikası, prensip ve prosedürlerini anlamasını ve eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak üzere gerekli bilgi akışı sürekli olarak sağlanmaktadır. Meydana gelebilecek olası bir durumunda, sorun kayıt altına alınmakta, takip edilmekte ve iyileştirilmesi yönünde ivedilikle adımlar atılmaktadır. Bireyi ve toplumu, alınan hizmetin tüm yönleriyle eksiksiz bir biçimde bilgilendirmek ve uluslararası etik kurallara tam bağlılık göstermek kalite prensibimizdir.

Kalite Kontrol Belgelerimiz
Referenzinstitut für Bioanalytik