Denge Laboratuvarları ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi 30 yaşına ulaştı. Uluslararası standartlara bağlı olarak hasta haklarına saygı ve doğruluktan hiçbir zaman vazgeçmeden kurumsal yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Laboratuvarımız İki Ana Prensibe Göre Hizmet Vermektedir

Sonuçların doğruluğu, tekrar edilebilirliği, validasyonu ve doğruluğu belirlenmiş çalışma sistemiyle onaylanmalıdır. Bunun için;

1.Cihaz farkının gücü, çalışılan numunenin farklı metotlarla çalışılıp aynı sonuca ulaşıldığı
konusunda laboratuvar içi teyidini alacak çeşitte ve modern donanımlı olması, analitik
faktörlerden oluşabilecek hataların hasta sonuçlarını etkilemesine izin vermeden, alternatif
cihaz ve yöntemlerle tekrarlanabilirliğinin sağlanması.

2.Düzenli olarak iç ve dış kalite kontrol standartlarıyla çalışılması.

Internal Kalite Kontrol: İçindeki metabolitin değerinin bilindiği örnekle bu bilinen değeri hatalı çalışıp çalışmadığını sık sık test edip çalışılan hastanın sonucunun da aynı doğrulukta çalışıldığının laboratuvar içi kontrolüdür.

External Kalite Kontrol: Birçok laboratuvarın katıldığı Uluslararası Kalite Kontrol Programları’na dahil olup belli aralıklarda açılan ve içindeki metabolit değerleri laboratuvar tarafından bilinmeyen kontrol şişelerini aynı anda açıp ve aynı metotla çalışarak tüm laboratuvarın bu merkeze sonuçlarını gönderdiği bir sistemdir. Bu çalışmalar, merkez tarafından birleştirilir, bulunan değerler istatistiksel olarak, ortalama değere ulaşma ve ortalamadan sapmanın kabul edilebilir düzey dışında olanlar şeklinde laboratuvara bildirilir. Böylece, uluslararası laboratuvarlarda tekrarlanabilirliği kanıtlanmış sistemlerle çalışarak bu sistemin gönderdiği istatistiksel sonuçlara göre iyileştirme çalışmaları yapılır.

3.Panik değerlerin (yüksek ve düşük sonuçlar) açısından alınacak önlem ve uygulamaları protokol olarak belirlenmelidir. Bunlar, tekrar, teyit, hasta ve doktoruyla bilgi alışverişi, numune alım koşullarına uygunluk yani preanalitik hatalardır. Ayrıca, hastadan ve doktorundan alınan bilgilerin daha sonra başka koşullarda değerlendirilebilmesi için bu analizi etkileyebilecek faktörlerin sonuç kağıdına aktarılmasıdır. Bu bilgiler; açlık süresi, kullanılan ilaçlar, beklenen hastalıklar, daha önce alınmış sonuçlar, son adet tarihleri, antibiyotik kullanıp kullanmadığı gibi bilgilerdir.

4.Gereken tetkik sonuçlarına göre hastanın kanının tekrar alınıp teyidi.

5.Sorumlu uzmanların uluslararası kuruluşları izleyip kongre ve yayınlarını takip edip bilgi ve yenilikleri işletme içinde uygulaması. Bu amaçla bu kurumlarla üyelikler yapılıp bilgi güncellenmesinin sağlanması.

Hizmetin akreditasyon ve işletim sistemi sertifikalarıyla kontrol ve denetimi gerçekleştirilmiş ve kusursuz hizmete ulaşma prensibiyle çalışmasıdır; personel ve hasta memnuniyeti dahildir. Bu nedenle aşağıdaki maddelerin uygulanması kaçınılmazdır.

1. Her alanda, eğitimli, etik anlayışı, empati yeteneği olan personel çalıştırmak.

2. Sorumlu uzmanların bilinçli personel yetiştirmek için sık sık eğitim vermesi (klinik, teknik ve hizmet içi), bu bilgilerin doğru algılandığının soru cevap olarak teyidi (bireysel eğitim).

3. Hastayı karşılayan ve kayıt yapan personelden, temizlik elemanlarına kadar hasta psikolojisini ön planda tutup, kolaylık, güler yüz, hijyen gibi gereksinimlerinin tam olarak karşılandığından emin olunması.

4. Kurum idarecisinin doktor ve hasta için ulaşılabilir olması soru ve sorunlarının ivedilikle giderilebildiğinden emin olunması, şikayetler varsa derhal gereken tüm önlemlerin alınması, memnuniyetin personele iletilmesi ve motivasyonlarının tam olması

5. Personelin en az cihaz farkı kadar önemli olduğunu işletmenin bilmesi, onların memnuniyet ve ihtiyaçlarının düşünülmesi çalışma koşullarının öz saygılarına yönelik olmasının sağlanması.