65 Yaş Üstü Erişkinlerin Genel Sağlık Kontrolleri İçin Tarama Testleri

65 yaş üzeri kişilerde sağlıklarıyla ilgili yaşa bağlı değişimler olabilir. Bunların arasında bozulmuş böbrek fonksiyonları, karaciğer ve kalp fonksiyonları,diyabete bağlı kilo fazlalığı, zayıflamış immunizasyon ve gastrointestinal emilim yetersizliğine veya yetersiz beslenmeye bağlı mineral eksikliği, alkol ve/veya sigara kullanımından doğan sorunlar, 50 yaştan soraki kemik kırıkları sayılabilir.

Ayrıca, daha önceki veya süregelen hastalıkların veya tedavilerinin yarattığı sekonder sağlık sorunları bulunabilir.

Herhangi bir spesifik şikayette, mutlaka klinisyene danışılması gerekirse de, yaşlıların bazı temel testlerle sağlık tarama ve kontrolleri yapılması gözden kaçabilecek önemli sorunlara işaret edebilir.

Testler cinsiyete göre değişebileceğinden ayrı ayrı listelenmiştir.

Ayrıca tarama testleri seçilirken, erkek veya kadınlarda görülen hastalıkların tanı sıklığına göre sıralama yapılmıştır. Bu, her iki cinsiyette de görülmeyen bazı parametrelerin her zaman normal olduğunu düşündürmemelidir. Yine de bunlara yönelik şikayetler varsa veya doktoru isterse yapılmaları uygundur.

65 YAŞ ÜSTÜ ERKEK (ALTI ÇİZİLİ TETKİKLER İÇİN HASTANIN KENDİSİ GELMESİ GEREKLİDİR)

Sedimantasyon: Kanda bilmediğimiz herhangi bir metabolik değişiklikte (herhangi bir komponentin metabolik kullanımı, artışı veya atılımı ile ilgili bir nedenle), kanda yükselmesidir. Bu yükselme, romatizma, kanser, otoimmün hastalıklar, tiroid hastalıkları, polimyalji’de (belli kas gruplarında tutukluk yapan bir çeşit romatizmal hastalık) olabilir.

Tam Kan Analizi: Kandaki enfeksiyon, pıhtılaşma veya dokulara oksijen taşıyan hücrelerde veya bu hücrelerin hücresel komponentlerindeki bir artış veya eksilme ve bu hücrelerin dağılımı hakkında bilgi verir.

Glukoz (açlık kan şekeri) :Diabet ile ilgili bir sorunun ilk göstergesidir

HBA1c: 6 aylık kan şekeri ortalamasını gösterir (Açlık kan şekeri günlük beslenme ve yaşam şekline göre kesin bilgi vermeyebilir)

Üre,Kreatinin,Glomerüler Filtrasyon Hızı İndeksi: Böbrek fonksiyonları hakkında ön bilgi verir

Total Protein, Albumin, Globulin,T.Bilirubin,Alkalen Fosfataz, ALT,AST,GGT : Karaciğer fonksiyonları

hakkında bilgi verir.

Total Kolesterol, HDL,LDL, VLDL,Trigliserit: Kan yağ profili, iyi ve kötü huylu kolesterol panelleri.

TSH,T3,T4: Tiroidden kaynaklanan sorunları gösterir

Demir, Demir Bağlama Kapasitesi; Oksijen taşınmasındaki defekti ve bundan doğan halsizlik belirtilerini gösterir.

Vit D: Eksikliği, kemik ağrıları, genel vücut ağrılarına ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneğindeki azalmaya neden olabilir.

Magnezyum(Mg); Vücudun enerji molekülü olan ATP nin yapımında görevli olan mineraldeki eksiklik araştırılır.

Kalsiyum(Ca): Vücuttaki tüm transport mekanizmalarının ana komponentidir. Eksikliğinde tüm metabolik aktiviteler(kaslar dahil) yavaşlar.

Tam idrar tahlili: Vücudun sıvı metabolizması dahil tüm metabolik atıkların, vücudun iyon dengesinin hakkında ,mesanenin idrar yolları ve böbrek fonksiyonlarının , asit-baz dengesinin incelenmesidir.

PSA: Prostata spesifik iyi yada kötü huylu tumör markerdır.

CA 72-4: Sindirim sistemi ve bazı diğer kanser türlerinde görülen tümör marker

ASO,CRP,RF: Akut enfeksiyon ve romatizma hakkında bilgi verir.

Tansiyon Ölçümü

Elektrokardiograf(EKG):Kalbin ritm fonksiyonları araştırılır.

Ekokardiografi(EKO): Kalbin ultrasonografik tetkiki.

Tüm Batın Ultrasonografisi: Tüm sindirim sistemi organları, böbrek,dalak , prostat ve mesane incelenir.

Akciğer Filmi: Akciğerin önceki geçirilmiş hastalıklar yada yeni geçirilen hastalıklarının tanısı için kullanılır.

 

65 YAŞ ÜSTÜ KADIN ((ALTI ÇİZİLİ TETKİKLER İÇİN HASTANIN KENDİSİ GELMESİ GEREKLİDİR)

Sedimantasyon: Kanda bilmediğimiz herhangi bir metabolik değişiklikte (herhangi bir komponentin metabolik kullanımı, artışı veya atılımı ile ilgili bir nedenle), kanda yükselmesidir. Bu yükselme, romatizma, kanser, otoimmün hastalıklar, tiroid hastalıkları, polimyalji’de (belli kas gruplarında tutukluk yapan bir çeşit romatizmal hastalık) olabilir.

Tam Kan Analizi: Kandaki enfeksiyon, pıhtılaşma veya dokulara oksijen taşıyan hücrelerde veya bu hücrelerin hücresel komponentlerindeki bir artış veya eksilme ve bu hücrelerin dağılımı hakkında bilgi verir.

Glukoz (açlık kan şekeri) :Diabet ile ilgili bir sorunun ilk göstergesidir

HBA1c: 6 aylık kan şekeri ortalamamızı gösterir (Açlık kan şekeri günlük beslenme ve yaşam şekline göre tam bilgi vermeyebilir)

Üre,Kreatinin,Glomerüler Filtrasyon Hızı: Böbrek fonksiyonları hakkında ön bilgi verir

Total Protein, Albumin, Globulin,T.Bilirubin,Alkalen Fosfataz, ALT,AST,GGT : Karaciğer fonksiyonları hakkında bilgi verir.

Total Kolesterol,HDL,LDL,VLDL: Kalp, damar fonksiyonları ve diabet ile ilgilidir.

hakkında bilgi verir.

TSH,T3,T4: Tiroidden kaynaklanan sorunları gösterir

Demir, Demir Bağlama Kapasitesi,Vit B12; Oksijen taşınmasındaki defekti ve bundan doğan halsizlik belirtilerini gösterir.

Vit D: Eksikliği, kemik ağrıları, genel vücut ağrılarına ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneğindeki azalmaya neden olabilir.

Magnezyum(Mg); Vücudun enerji molekülü olan ATP nin yapımında görevli olan mineraldeki eksiklik araştırılır.

Kalsiyum(Ca): Vücuttaki tüm transport mekanizmalarının ana komponentidir. Eksikliğinde tüm metabolik aktiviteler(kaslar dahil) yavaşlar.

Tam İdrar Tahlili: Vücudun sıvı metabolizması dahil tüm metabolik atıkların, vücudun iyon dengesinin hakkında ,mesanenin idrar yolları ve böbrek fonksiyonlarının, asit-baz dengesinin incelenmesidir.

Ca 19-9: Malign, benign veya inflamatuvar gastrointestinal tumorler,rahim kanseri tumor belirleyiciler.

ASO,CRP,RF: Romatizmal veya inflamatuvar sorunlar.

Akciğer Filmi: Akciğer kanseri, Kronik akciğer hastalıkları, Pnömoni, Tuberkloz, Pulmoner ödem ve KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) araştırması.

Tüm Batın UltrasonografisiGastrointestinal sistem, böbrek, safra, mesane ve rahim incelemesi.

Meme Ultrasonografis: Meme kanseri araştırması için tarama .

Kemik Mineral Dansitometri(KMD): Kemik yoğunuğunun, güç ve minerallerinin kaybı nedeniyle kemik dokusunun zayıflamasını gösteren yöntemdir.

Tansiyon Ölçümü

Elektrokardiograf(EKG):Kalbin ritm fonksiyonları araştırılır.

Ekokardiografi(EKO): Kalbin ultrasonografik tetkiki.