Serum Vitamin D Düzeylerinin Hastanede Covid Tedavisi Gören Hastalarda Ölüm Oranıyla İlişkisi Saptandı

Corona Virüs hastalığının yayılmasıyla birlikte Vitamin D ölçümleri enfeksiyonun belirteci olarak önem kazanmaya başladı. Hastanede yatan ve yaş ortalaması 62 olan 317 hasta üzerinde yapılan araştırmada Vitamin D düzeyleri ölçüldü ve istatistiksel olarak analiz edildi. Sonuç olarak Vitamin D yetersizliğinin Corona Virüs nedenli ölüm oranlarıyla direk korelasyonu saptandı.

Referanslar: Ranjbar M et al. J Res Med Sci,2021 Nov 29; 26:112