Tümör Testi
(Tümör Markerlar)

Tumor marker’lara genel olarak kanser belirleyicileri de denilebilir.Bu maddeler kanser hücrelerinin ürettiği vaya kansere cevap olarak oluşan maddelerdir. Bu maddeler sağlıklı hücrelerde az olduğu veya hiç olmadığı için kanserin tanı ve takibinde yararlı olmaktadır.Bu maddeler, kanda artabildiği gibi, idrar, gaita, tümör dokusu ve diğer vücut sıvılarından (asit, plevral sıvı, kist içerikleri, beyin omurilik sıvısı) araştırılabilir. Tumör marker’lar kanser tanısını güçlendirir ancak her zaman kanseri göstermez.

Bu proteinlerin tanı metotları birçok yöntemle olabilir. Bu nedenle kategorileri Tumor Marker’lar olarak değerlendirilmiştir.

Tumor Marker Testleri temsil ettiği kanserin türüne göre şöyle sınıflandırılabilir;

 • Karaciğer Kanseri ve Germ Hücreli Tümörler
 • Koryokarsinom veya Germ Hücreli Tümörler
 • Yumurtalık (Over Kanseri)
 • Lösemiler
 • Gastrointesinal Stromal Tümör ve Mukozal Melanomlar
 • Meme Kanseri
 • Gastrointestinal Sistem Kanserleri
 • Tiroid Kanseri
 • Lenfomalar
 • Nöroendokrin Tümörler
 • Mesane Kanseri
 • Multipl Myelom Va Waldenström Makroglobulinemi
 • Melanomalar
 • Prostat Kanseri
 • Akciğer Kanseri