Nedeni Bilinmeyen
Halsizlik Şikayeti
Paneli

 • Sedimantasyon
 • Tam Kan Sayımı
 • Glukoz
 • Hba1c
 • Üre
 • Kreatinin
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Total Bilirubin
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Alanin Transaminaz (ALT)
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT)
 • Kreatin Kinaz (CK)
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK)
 • Vitamin B12
 • Vitamin D 3
 • Magnezyum (Mg)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Akciğer Grafisi