Karaciğer Hastalıkları Paneli

 • AST
 • ALT
 • ALP
 • LDH
 • GGT
 • CRP
 • Sedimantasyon
 • Bilirubin (Total, Direkt, İndirekt)
 • AFP
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Trigliserit
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL