Karaciğer Fonksiyon
Testleri Ön Tanı Paneli

  • AST
  • ALT
  • ALP
  • LDH
  • GGT
  • Total Bilirubin
  • Direkt Bilirubin
  • İndirekt Bilirubin