Görüntüleme Testleri
Nelerdir?

Görüntüleme, X-ray ve ultrasonik ses dalgalarıyla organ patolojilerini gösterir. Testler ile ilgili detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Tomografi ve MR testleri, rutin Check-up içerisinde bulunmaz. Bu testler hem yıpratıcı, hem uzun, hem de kişinin gereksiz yüksek doz radyasyon ve magnetik alan etkisine maruz kalmasına neden olur.

Bu testler ancak Check-up kapsamında yapılan diğer test ve görüntülemede rastlanan patolojik durumların detaylı araştırılması gerektiğinde, doktor değerlendirmesi sonucunda yapılmasına karar verilen, hasta için rutin olarak yapılması zahmetli ve sakıncalı işlemlerdir. Gerekli görüldüğünde yalnızca patolojik durumun kesin teşhisi ve tedavi takibi için yapılır.