Diyabet Testi
(Diyabet Risk Paneli)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Tokluk Kan Şekeri
  • HBA1c
  • Açlık İnsülin
  • Tokluk İnsulin
  • OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)-Ailede Diabet Öyküsü Varsa
  • Homa İnsulin (İnsulin Direnci)