Çölyak Hastalığı
Detay Paneli

  • Triptaz
  • Anti Gliadin Antikor Iga
  • Anti Gliadin Antikor Igg
  • Anti Endomisyum Antikor Iga
  • Anti Endomysium Antikor Igg
  • Doku Transglutaminaz Antikor Iga
  • Doku Transglutaminaz Antikor Igg