Bilgisayarlı
Radyografi (CR) ve
Direk Röntgen

Bilgisayarlı Radyografi (CR) tekniği, dijital veri elde etmek için konvansiyonel radyografi ekipmanını kullanan bir tekniktir. Konvansiyonel film yerine, konvansiyonel radyografide kullanılan boyut ve yapıdaki kasetler içerisine yerleştirilen özel bir görüntüleme plakasında latent görüntünün oluşturulması, bu yüklü plakanın radyasyonu alması, daha sonra bu plakanın özel bir cihaz ile okunarak dijital görüntü elde edilmesine dayanan yöntemdir.

Röntgen filmlerinde oluşan görüntüler X-ışınları kullanılarak elde edilir. Yeni geliştirilen cihazlarda daha az radyasyon dozu kullanılarak görüntü elde edilebilmektedir.