Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein

Apoproteinler hidrofobik olan lipidlere bağlanan ve çözünmeye yardımcı olan proteinlerdir. Lipidleri bağlayarak lipoprotein oluştururlar. Bu şekilde yağda çözünen vitaminlerle birlikte lipidleri dokulara taşırlar. HDL-Kolesterol, Total Kolesterolün bir kısmı olup, çözünür ve taşınabilir Kolesterol oluşturmak üzere Apoprotein A’ya bağlanır. Genellikle ‘iyi kolesterol’ olarak adlandırılan HDL-Kolesterol, birikmiş kolesterolu karaciğere, metabolize edilmek üzere geri taşıyan kısımdır. Karaciğerde ya gerekli bir kullanım için yeniden döngüye girer ya da safrayla atılır.
Yorum:HDL-Kolesterol Total Kolesterolün bir kısmı olup, kan damarlarındaki kan akışında tıkanıklıklara neden olan kolesterol birikimini önlemek ve kalp krizi ve inmeye neden olabilecek aterosiklerotik plakların oluşumunu engellemek için iyi kolesterol olarak kabul edilir, bu yüzden, serumda yüksek olması beklenir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra.