VZV IgG (Varicella Zoster Virüsü)

Varicella Zoster Virus, Herpesvirus grubunun bir üyesi olan bir DNA virüsüdür. VZV, birincil enfeksiyondan sonra duyusal sinir gangliyonlarına yerleşir. Özellikle çocukluk çağında çok bulaşıcı olan, döküntülere yol açan (suçiçeği) bir virüstür. Bulaştıktan 10-21 gün sonra zona oluşturan döküntülerle seyreder. Bunlar çoğunlukla ağrılı lezyonlardır. Birincil enfeksiyon erişkin dönemde, özellikle hamile kadınlarda gelişirse, virüs plasenta yoluyla fetüse geçer, bebekte doğumsal sorunlara yol açabilir.
Yorum:IgG ve IgM, VZV virüsüne karşı oluşan antikorlardır. Ig M erken enfeksiyonda görülür, IgG ise 10-14 gün sonra ortaya çıkar. IgG pozitif, IgM negatif ise bu, geçmiş bir enfeksiyon veya aşılamaya işaret eder. IgG ve IgM’nin her ikisi de pozitifse bu, VZV virüsü ile yakın tarihte bir enfeksiyona işaret eder. Her ikisi de negatifse bu bulaşma olmadığını gösterir; ancak numune antikorların saptanabilir hale gelmesinden çok önce alınmış olabilir (çok erken enfeksiyon). Şüpheli bulaşma riskini ekarte etmek için test 2-3 hafta içinde tekrarlanmalıdır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Vücut sıvıları. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Cuma 18:00