Vazoaktif İntestinal Polipeptit (VIP)

VIP, vazoaktif (kas kasılması ve gevşemesi) özellikleri ile bağırsak işlevlerinde rol oynayan bir peptit hormondur. Kalp, nefes borusu, safra kesesi, beyin, pankreas ve arterler gibi diğer dokularda da bulunur. Bağırsaktaki VIP, su ve elektrolitlerin salgılanmasını uyarır, mide salgısını baskılar, enterik düz kasın gevşemesi, pepsinojeni ve pankreatik bikarbonatı stimüle eder, inflamatuar Bağırsak hastalığında bir nöropeptid etkisi görür.
Yorum:Yüksek değerler, VIP’nin aşırı salgılanmasına neden olan bir enteropankreatik tümör (nadir pankreas kanseri, VIP salgılayan tümor) varlığına işaret edebilir. Belirtileri, bağırsaklarda sodyum, klor ve su emilimini engelleyerek kilo kaybı ve salgılı ishaldir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA). Açlık gerektirir.
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın