Ürogenital Mycoplasma (Mycoplasma Genitalium)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birine dene olan bakterilerden biridir. Mycoplasma genitalium, cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olabilen bir bakteri türüdür. Bu bakteri, enfekte bir bölgeye dokunarak da bulaşabilir. Enfeksiyon üretra ve üreme sistemi ile sınırlı kalma eğilimindedir. Enfeksiyonlar her iki partner için de tedavi gerektirir. Ureoplazma urealycitum ve mikoplazma hominis, bakteriyel vajinozis ile bağlantılıdır.
Yorum:Enfeksiyon saptanırsa, cinsel ilişki sırasında ağrı belirtileri vajinal ağrı, sık idrara çıkma ve idrar sırasında ağrı ve yanma hissidir. Test için idrar ve vajinal sürüntü testi veya DNA PCR uygundur.
Numune: Sabah ilk idrar, semen, servikal, üretral veya vulvovajinal sürüntü veya rektal sürüntü.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 3 gün sonra 18:00