Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)

Demirin bağlanıp kanda taşındığı protein olan Transferrin, normal koşullarda iki atom +3 değerli (ferrik) iyonu bağlar. Total Demir bağlama kapasitesi transferrin miktarının bir göstergesidir. Transferrin kandaki demiri kendisine bağladığı için kandaki transfer edilebilen demirin bir göstergesi olarak kabul edilir. Normalde kandaki demir serbest dolaşamadığı için transferrin bir açıdan gerçek demir miktarını gösterir. Bu molekülün, demirle doymuş kısmının dışında kalan boş kısım, demir bağlanmamış bölgelerdir ve doymamış demir bağlama kapasitesi adını alır (UIBC). Bu transferrinin daha ne kadar demir bağlayabileceğinin bir göstergesidir . Kısa bir deyişle, UIBC+Serum Demir: TIBC dir.
Yorum:Eğer Doymamış demir bağlama kapasitesi yüksekse, bağlı demir miktarı azalmış, transferrinin boş olan bağlanma bölgeleri artmış ve kanda demir yeterince yüksek değil demektir. Doktor bu testi Demir eksikliği , demir fazlalığı şüphesine, transferrin karaciğerde sentezlendiği için karaciğer fonksiyon takibinde,beslenme bozukluklarının nedenlerinin araştırılmasında ister.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirir
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00