Tissue Transglutaminase Ab IgG

Bir tahıl proteini olan gluten buğdayda bulunan 4 proteinin( prolamin, glutenin, albümin ve globulin)ortak adıdır. Bu 4 proteinden prolamin aynı zamanda gliadin olarak adlandırılır. Gliadine karşı bazı kişilerde antikor bulunmaktadır. Bu antikorların yarattığı hazım güçlüğü ve diğer bazı sorunlar (ishal, kilo kaybı,cücelik,sekonder anemi, karında şişlik, diş minesi hasarları, çomak parmaklar, dermatitis herpetiformis adındaki ciltte kızarıklık lezyonları, Çölyak hastalığı olarak adlandırılır.Bu hastalığın tanısı için kullanılan en eski test ise Anti Gliadin Antikor olarak adlandırılır.Bu hastalığın gelişiminde ince barsakta glutenin emilimine karşı oluşan aşırı duyarlılık nedeniyle ince bağ dokusu endoteline karşı gelişen antikora da Anti Endomysium antikor adı verilir ki bu iki test genellikle tanıyı destekleyici testlerdir. Bu testlere tanıyı destekleyici olarak Doku Transglutaminaz antikoru IgA da değerli bilgi verebilir. Çölyak hastalığının ilk tanısı için kullanılan IgA tipi antikorlar ve IgG tipi antikorlardır. IgA antikorlar pozitif ise hastalığın şiddetini ve prognozunu tanımlamak için IgG antikorlar çalışılır.
Yorum:Normal olan bu antikorların kanda negatif olmasıdır. Ancak testler hep birlikte değerlendirildiğinde Anti Gliadin Antikor Çölyak dışı gluten duyarlığını da gösterirken, Anti Doku Transglutaminaz antikoru (Anti DGP) Çölyak hastalığında yol göstericidir. Glutensiz diyet uygulanan hastalarda yukarıda belrtilen 4 proteinden gliadin dışında herhangi birine direnç varsa, Anti Endomysium Antikorların diğer testlerle birlikte tanı değeri yükselir. IgA antikorların negatif olması tamamen hastalığı ekarte etmemekle birlikte pozitif değerler hastalığın varlığını gösterir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: Cuma 18:00