SGPT(Serum Glutamik Piruvik Transaminaz)

Çoğunlukla karaciğerde bulunan bir enzimdir. Karaciğer hücre hasarının bir markeridir. Kan seviyeleri yüksekse, hasar gören karaciğer hücresinin kana ALT salgıladığını göstermektedir.
Yorum:Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Bu nedenle yüksek düzeyler karaciğerde bir hastalık nedeniyle karaciğer hasarına işaret edebilir. Bunlar arasında aşırı alkol , viral hastalıklar, obesite, diyabet, bazı ilaçlar ve aşırı egzersiz bulunmaktadır. Karaciğer enzim sentezleme becerisini kaybettiğinde kanda çok düşük değerler görülebilir, bu karaciğer hücresinde enzimi sentezleyemeyecek kadar büyük bir hasar anlamına gelmektedir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat