Retinol Bağlayıcı Protein (RBP)

Retinol Bağlayıcı Protein, A vitamininin karaciğerden diğer dokulara taşınmasından sorumludur. Böbrek glomerüllerinden serbestçe süzülür ve proksimal tüpler tarafından yeniden emilerek, katabolize edilir. Bu nedenle RBP, renal tüplerin işlev bozukluğunun çok hassas bir göstergesidir.
Yorum:RBP testi, renal tübüler hasarı veya disfonksiyonu değerlendirmek ve diğer tübüler anormallikleri taramak için kullanılır. İdrardan atılma oranlarının yüksek olması, nefrit ile ilişkili tübüler hasarı veya ağır metal veya nefrotoksik ilaçlardan kaynaklanan tübüler toksisiteyi işaret edebilir.
Numune: İdrar (24 saat)
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın