Protein Elektroforezi

Protein elektroforezi, spesifik proteinleri ölçmek ve saptamak için elektrik yüklü proteinlerin kandaki göçü yöntemine dayalı bir testtir. Test genellikle kanda anormal M proteinlerinin varlığını göstermek için kullanılır.
Yorum:Çoğunlukla Multipl Myelom ve diğer serum protein bozuklukları olan hastaları teşhis etmek için kullanılır. Gama-globulin alanının fokal bölgesinde homojen başak benzeri bölge zirvesi, Multipl Myelom, Waldenstörms makroglobulinemisi, soliter plazmasitoma, plazma hücreli lösemi, ağır zincir hastalığı ve amiloidoz dahil olmak üzere malign klonal süreçle ilişkili monoklonal gammopatiyi işaret eder. Poliklonal gamopatiler herhangi bir reaktif veya inflamatuar süreçle oluşabilir. Test, serbest hafif zincirler (Bence Jones Protein) üreten bir hafif zincir miyelomu bulmak amacıyla idrar numuneleri üzerinde de yapılır. Böbreklerde bir sorun varsa proteinler idrara sızabilir. Miktar fazlalığı böbrek hastalığına işaret edebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 7 gün sonra 18:00