Protein C Aktivitesi

Protein C ve S antijenleri, aktif enzim Protein C ve S’yi oluşturmak üzere endotel hücre kofaktörünün (trombomodülin) mevcudiyetinde aktive edilir. Aktive enzimler, aktive pıhtılaşma faktörleri Va ve VIIIa’yı proteolitik olarak inaktive ederek antikoagülanlar olarak işlev görür. Böylece Aktive Protein C ve S, Plazminojen aktivatör inhibitörünü (PAI – 1) inaktive ederek fibrinolizisi artırır. Aktivitenin ölçülmesi, sentez problemi ve kalıtsal protein eksikliğini işaret eden protein miktarının ölçüldüğü testten farklıdır, bu testte proteinlerin işlevlerini yerine getirirken, işlevsel becerileri ölçülür.
Yorum: Protein C ve S aktivitelerinin ölçümü pıhtılaşma fonksiyonlarının yeterliliğini gösterir. Yüksek seviyeler genellikle tıbbi problemlerle ilişkili değildir, ancak aktivite seviyelerindeki düşüklük aşırı veya uygunsuz kan pıhtılaşmasına neden olabilir.
Numune: Koldan alınan venz plazma (SİTRAT). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00