Proaccelerin

Faktör V, pıhtılaşma sistemine ait bir proteindir. Nadiren proakselerin veya labil faktör olarak adlandırılır. Enzim olarak aktif değildir, ancak bir kofaktör olarak etki eder. Eksikliği kanamaya eğilimine yol açarken bazı mutasyonlar tromboz (pıhtılaşma) eğilimi yaratır.
Yorum:Faktör V Leiden Mutasyonu, kan pıhtılaşmasında artışa (aşırı pıhtılaşma) neden olan en yaygın varyanttır. Bu mutasyon nedeniyle, normalde Faktör V’nin pıhtılaşma öncesi aktivasyonunu inhibe eden Protein C (pıhtılaşma önleyen bir protein), Faktör V’ e bağlanamaz ve aşırı pıhtılaşmaya yol açar. Bu, zarar verebilecek kan pıhtılarına yol açar. Artan tromboemboli (kan damarlarının pıhtı ile tıkanması) riskinden dolayı, bu gene sahip kişiler, tedavi edilmedikleri takdirde genel popülasyona göre daha kısa yaşam sürelerine sahiptir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (Sitrat). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00