Melatonin

Melatonin, epifiz bezi tarafından geceleri üretilen (gündüze göre 10 kat daha yüksek) sirkadien (gün içinde değişen ritmlerle) salımlı bir hormondur. Üretildikten sonra kan dolaşımına ve beyin omurilik sıvısına (beyin ve omurilik etrafındaki sıvı) salgılanır ve hedef organlara sinyalleri iletir. Günlük sirkadiyen ritm dışında melatonin, mevsimsel (yıllık) bir ritme de sahiptir, gecelerin daha uzun olduğu sonbahar ve kış aylarında daha yüksek seviyelerdedir. Mevsimsel biyoloji (üreme, davranış vb.) için de gereklidir. Biyolojisi tam bilinmemekle birlikte vücudun her yerinde sirkadiyen metabolizmaları düzenlediği düşünülmektedir.
Yorum:Yüksek melatonin, melatonin alımından kaynaklanıyor olabilir, uyuşukluğa ve vücut ısısının düşmesine neden olur. Yüksek dozlar doğurganlığı da etkileyebilir. Düşük melatonin sağlık üzerinde etki göstermez.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın