Makroprolaktin

Makroprolaktin, büyük bir antijen-antikor kompleksidir, dolaşımdaki Prolaktin hormonunun %1’i kadardır. (IgG’ye bağlı prolaktin) ve prolaktinin inaktif formudur. İnfertilite veya adet sorunları olan bir hastada hiperprolaktinemi (yüksek kan prolaktin) olursa, yanlış prolaktin yüksekliği yanlış tanıya yol açabilir. Bunu önlemek amacıyla, gerçek veya yanlış prolaktinemi arasında ayrım yapmak için makroprolaktin gereklidir.
Yorum:Yanlış hiperprolaktinemi hamilelik, stres, ağrı ve aşırı fiziksel egzersizin sonucunda görülebilir. Patolojik hiperprolaktinemi memenin mekanik uyarılmasının, göğüs duvarı travmasının, primer hipotirodizmin, pitüiter adenomun, hipotalamusun veya hipofizin intrakraniyal tümürlerinin, boş sella sendromunun, PRL uyarıcı ilaçların, dopaminerjik bloke edici ajanların, dopaminerjik bloke edici ajanların, trisiklik antidepresanların sonucunda ortaya çıkabilir. Yanlış yükselmeleri gerçek sonuçlardan ayırt etmek için, hastanın klinik öyküsünün yüksek prolaktin değerleriyle uyumlu olmadığı durumlarda daima makroprolaktin düzeyi araştırması ayırıcı tanıda yardımcı olur.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00