Makrofaj

Makrofajlar mikroorganizmaları, ölü hücreleri çevreleyerek onları ortamdan uzaklaştıran immun sistemin aktivasyonunu sağlayan kan hücreleridir. Üç tipi vardır. Aktive makrofajlar(M1), yara iyileştirmesiyle görevli makrofajlar(M2) ve düzenleyici makrofajlar (M reg) dir. Vücudun çeşitli dokularında bulunabilirler. Yaralanmalardan sonra doku iyileştirme ve vücuda zararlı maddelerle savaşma görevlerini gerçekleştiririler. Bulundukları dokuya göre alveolar makrofajlar (Pulmoner sistemde), Kupffer hücreler (Karaciğerde) dalak makrofajlar (Dalakta), bunlara örnektir. Kupffer makrofajlar 89-90% ile en fazla oranda olan tipidir. Monosit adlı immun sistem hücrelerin türevleridir.
Yorum:Makrofajlar sepsis, kronik inflamatuar hastalıklar (romatoid artrit), nörodejeneratif hastalıklar ve kanserde artar. MAS (Makrofaj Aktivasyon Sendromu) yaşam tehlikesi olan bir hastalıktır. Yüksek ateş, karaciğer ve dalak büyümesi, lenfadenopati, sepsis benzeri bir tablo sergiler. Yüksek doz kortizon tedavisi ile baskılanmaklıdır.
Numune: Çalışılmak istenen numune türü doktor talebine göre.
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00