Lökosit Sayımı

Lökositler, bağışıklık sürecine dahil olan beyaz kan hücreleridir. Hepsi, kemik iliğinin hematopoetik kök hücrelerinde üretilir. Kanda ve lenfatik sistemde bulunurlar (tam kan sayımı testinde sayılan diğer hücreler eritrositler ve trombositlerdir ve lökositler gibi bağışıklık sisteminde rol oynamazlar). Beyaz hücreler, sağlıklı bir yetişkinde toplam kan hacminin %1’ini oluşturur. Genellikle yapılarına göre, granülositler veya agranülositler veya hücre kökenine göre miyeloid ve lenfoid hücreler olarak sınıflandırılırlar. Bu kategoriler, daha sonra işlev ve fiziksel özelliklerine göre nötrofiller, eozinofiller, bazofiller, lenfositler ve monositler olarak ayrılabilir.
Yorum:Lökosit sayısı artışı, genellikle bir hastalığın göstergesidir. Lökosit sayısının artmasına lökositoz denir. Toplam sayı, bulaşıcı hastalıklarda, neoplastik ve otoimmün hastalıklarda artabilir. Düşük seviyeler (lökopeni) bağışıklık sisteminin zayıfladığına işarettir. Lökositoz genellikle sağlıklıdır veya geçici bir artıştır, basitçe tedavi edilebilir bir enfeksiyona bağlı olarak gelişebilir Ancak, bazısı otoimmün, bazısı neoplastik miyeloproliferatif ve lenfoproliferatif bir bozukluğa da bağlı olabilir. Karar vermek için subüniteleri (alt üniteleri) saptanarak, ayırıcı tanı konulabilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA).
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 1 saat sonra