Leptin

Besin alımını, vücut kütlesini ve üreme işlevlerini düzenleyen bir peptit hormonudur. Fetal büyüme, inflamasyon öncesi immün yanıtlar, anjiyogenez ve lipolizde rol oynar. Adipoz hücreler (yağ hücreleri) tarafından sentezlenen ve salgılanan obez gen ürünüdür. Sentezlenip kan dolaşımına salındığı an, hipotalamusa tokluk hissinin azaldığı, aşırı besin tüketildiği ve toplam vücut kütlesinin arttığını bildirir.
Yorum:Yağ hücreleri beyine ne miktarda yağ taşıdıklarını söylemek için leptin kullanır. Yüksek leptin seviyeleri beyine vücutta çok fazla yağ olduğunu söylerken, düşük seviyeler beyine yemek yenmesi gerektiğini söyler. Kan leptini çok fazlalaşınca leptin direnci geliştirir ve leptin beyin tarafından tanınmaz hale gelir, kilo alımı artar, ancak leptin direncinin kesin nedeni bilinmemektedir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirir
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: 7 gün sonra 18:00