Lateks Aglütinasyon Testi

Lateks testi, çeşitli vücut sıvılarında antikor olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Yorum:Lateks testi pozitif çıkarsa, test edilen numunede bağışıklık yanıtı artışına işaret edecektir. Bu durumda, klinik patolojiyi bulmak için ayrıntılı klinik testler yapılacaktır.
Numune: Vücut sıvıları.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra