Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)

Kreatinin Kinaz (CK), yüksek enerjili fosfat veren moleküllerden (ATP-Adenozin Trifosfat) fosfat gruplarını özel akseptör yani substrat moleküllerine transfer eden enzimdir. Böylece, enerji metabolizmasında önemli rol oynar. Kreatin Kinaz enziminin üç izoenzimi vardır. Bunlar, CK-MM, CK-MB ve CK-MM dir.CK-MM, iskelet kasına spesifiktir. CK-MB, myokardial kasa spesifiktir ve CK-BB, beyin ve akciğerlere spesifiktir. Bu dokulardan herhangi bir hasar görürse, bu spesifik enzimler kana salgılanırlar.
Yorum:Eğer CK yüksek ise ve herhangi bir böbrek hastalığı tanısı yoksa, CK izoenzimlerinden birisine ait kanda fazlalık vardır. CK-MB kalp kası ile ilgili izoenzim olduğu için spesifik bir öneme sahiptir. CK-MB (CPK-2), kalp krizinden sonraki 3-6 saatte artar. Düzeyleri, 12-24 saatte zirveye ulaşır ve doku ölümünden sonraki 12-48 saat sonra normale döner. Aynı zamanda defibrilasyonda (amaçlı tıbbi şok), elektrik ile yaralanmalarda, kalp kasının inflamasyonunda (Myokardit), ve açık kalp ameliyatlarında yükselir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 2 saatte