Kreatin İzoenzimleri (CK-İzoenzimleri)

Kreatinin Kinaz (CK), yüksek enerjili fosfat veren moleküllerden (ATP-Adenozin Trifosfat) fosfat gruplarını özel akseptör yani substrat moleküllerine transfer eden enzimdir. Böylece, enerji metabolizmasında önemli rol oynar. Kreatin Kinaz enziminin üç izoenzimi vardır. Bunlar, CK-MM, CK-MB ve CK-MM dir. CK-MM, iskelet kasına spesifiktir. CK-MB, myokardial kasa spesifiktir ve CK-BB, beyin ve akciğerlere spesifiktir. Bu dokulardan herhangi bir hasar görürse, bu spesifik enzimler kana salgılanırlar.
Yorum:CK kanda yüksek bulunursa, böbrek hastalığından değil enzimin fazla üretiminden kaynaklanır. Bu nedenle, fazla üretildiği dokuyu saptamak gerekir. CK-BB (CPK1), beyin ve akciğerlerde bulunduğundan, bu beyin kanseri, beyin hasarı, elektrokonvulsif terapi, akciğer enfarktı veya nöbetler nedeniyle olabilir. CK-MB (CPK-2), kalp krizinden sonraki 3-6 saatte artar. Düzeyleri, 12-24 saatte zirveye ulaşır ve doku ölümünden sonraki 12-48 saat sonra normale döner. Aynı zamanda defibrilasyonda (amaçlı tıbbi şok), elektrik ile yaralanmalarda, kalp kasının inflamasyonunda (Myokardit), ve açık kalp ameliyatlarında yükselir. CK-MM (CPK- 3) yüksekliği kas hasarı veya kas stresinden kaynaklanabilir. Bunlar çarpma hasarları, ilaçların neden olduğu kas hasarları, adale distrofisi, myosit (iskelet kası inflamasyonu), fazla sayıda adale içi enjeksiyon, sinir ve kas fonksiyonları için yapılan fizyolojik testler (elektromyelografi-EMG), yakın zamanda yaşanmış nöbetler ve stenoz egzersiz (omurgadan geçen sinir kanallarının daralması nedeniyle önerilen egzersizler)’dir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Laboratuvara danışın
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın