Klamidya Trichomatis IgG

Klamidya Klamidya Trachomatis adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Genellikle, vajinal yolla, veya oral cinsel ilişkiyle bulaşır. Tedavi edilmemiş Klamidya enfeksiyonu pelvik İnflamatuar hastalığa (PID) ve infertiliteye yol açar.vKlamidya enfeksiyonuna karşı oluşan antikorlar , 3-5 gün içinde IgA oluşumuyla saptanır. Bunu Ig M antikorlarının oluşumu izler ve IgM kanda IgG’lerin oluşumuna kadar kalır. IgG’ler uzun süreli korumayı sağlar. Bu oluşum 1-2 ay içinde gerçekleşir ve bazen geçiş aşamasında IgM ve IgG aynı anda kanda görülebilir.
Yorum:Klamidya Antikorlarının tayini Klamidya enfeksiyonunun evrelerini tanımlayabilmek, reaktif veya geçmiş bir enfeksiyon olup olmadığını incelemek için kullanılır.
Numune: Koldan alınan venöz plazma. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Perşembe
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00