Interferon Alfa

Interferonlar, konak hücreler tarafından virüslere karşı salınan bir grup sinyal proteinidir. Bir hücreye virüs bulaşırsa, bağışıklık yanıtlarını artırmak için yakındaki hücreleri uyarmak üzere interferonlar salar. Bunlara sitokinler de denir ve enfekte hücreler arasında iletişim kurarlar. Özetle, İsimleri viral replikasyona müdahale etmekten gelmektedir. Diğer işlevleri, doğal killer (öldürücü) hücreler ve makrofajlar gibi bağışıklık hücrelerini aktive etmektir. Antijen sunumunu düzenleyerek konak savunmasını arttırırlar. Interferon tipleri: Alfa, Beta ve Gama dır. Alfa, virüs bulaşan lökositlerde, Beta ise virüs bulaşan fibroblastlarda üretilir. Gama, virüslü lenfositler tarafından sentezlenir.
Yorum:Tüm Interferon tipleri ve testleri klinisyene tanı ve takip tedavisi için bilgi verir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00