Insulin benzeri büyüme faktörü (IGF-1)

IGF-1, İnsülin yapısına benzer bir hormondur ve çocuklukta büyüme döneminde insülin benzeri rol oynamaktadır. Yetişkinlerde anabolik bir etkiye sahiptir ve karaciğerde Büyüme Hormonunun uyarılması ile sentezlenir. En yüksek üretim, ergenlik gelişimi sırasındadır. En düşük seviyeler, bebeklik ve yaşlılık dönemindedir.
Yorum:IGF 1 seviyelerinin yorumlanması, yaş, cinsiyet ve ergenlik dönemine göre çeşitli varyasyonlar ve geniş normal aralıklar nedeniyle karmaşıktır. Seviyeler, her bir kişi için gün içinde büyük ölçüde dalgalanmaz. Akromegali ve gigantizm hastalığında büyüme hormonu fazlalığı ve eksikliği için tarama testi olarak kullanılır. Yüksek GH seviyeli akromegali, yüksek protein diyeti, yüksek glisemik indeks diyeti, gecikmiş ergenlik, hamilelik, hipertiroidi, aynı seyrek IGF1 salgılayan tümörlerde yükselmektedir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: 30 gün (laboratuvara danışın)