Immunglobulin D (IgD)

Diğer immunglobulinlere (IgA, IgM, IgG,IgE) göre çok daha az miktarda bulunur. Görevi tam olarak bilinmemekle beraber savunma sistemi ile ilgili bazofil ve mast hücre reseptörlerine bağlanarak onları aktive ettikleri ve onların ürettikleri antimikrbiyal faktörlerle özellikle solunum sisteminin savunmasında rol aldıkları saptanmıştır. Otoimmun hastalığı olan kişilerde özellikle Antinükleer Antikor ve Anti İnsülin Antikorların IgD yapısında olduğu saptanmıştır.
Yorum:IgD düzeylerinin bazı kronik ve genetik hastalıklarda (bağ dokusu hastalıkları,bazı karaciğer hastalıkları, bazı multiple myelomalar) yüksek olduğu görülmüştür.
Numune: Koldan alınan venöz lan. Açlık gerekmez.
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00