Ikinci Trimester Down Sendromu Integral (Entegre) Test

Down Sendromu ve Açık Nöral Tüp Defekti Risk Analizi için birinci ve ikinci trimester testlerin birlikte yapılmasıdır. İlk Trimesterde yapılan testin sonucu verilmeden, ikinci trimester testleri de çalışılır ve ikisi kombine edilerek sonuç verilir. Birinci aşamanın en doğru şekilde gebeliğin 11. haftasında yapılır, ama 10 ve 13. haftalar arasındaki herhangi bir zaman da kabul edilebilir. İkinci aşama en doğru şekilde 15 veya 16. haftalarda ve maksimum 22. haftaya kadar yapılır.
Yorum:Bu testlerin yorumu kesinlikle doktor tarafından yapılmalıdır. Genel bilgi olarak ise; Birinci aşamada yapılanlar: Gestasyonel yaşı kesin olarak belirlemek ve nükal saydamlık (NT) kalınlığını (bebeğin boyununun arka kısmındaki bir alan) ölçmek için ultrason taraması, Gebelikle ilintili plazma protein-A (PAPP-A) konsantrasyonunun belirlenmesi için kan örneği alınması, Size bir kan örneği kiti verilmesi ve testin ikinci aşaması için tekrar bir kan örneği alınması amacıyla bir tarih önerilmesi İkinci aşamada yapılanlar: 1. Aşağıdaki markerların konsantrasyonlarının belirlenmesi için ikinci bir kan örneği alınması: Alfa-fetoprotein (AFP) Serbest ß insan koryonik gonadotropin (serbest ß-hCG) Birleşmemiş oestriol (uE3) İnhibin-A 2. Birinci ve ikinci aşamalardaki ölçümlerin tek bir tarama sonucuna entegre edilmesi. NT ölçümü ve kandaki beş markerın seviyeleri anne yaşıyla birlikte kullanılarak Down’s Sendrom’lu gebelik riski belirlenir. Down Sendromlu gebeliklerde PAPP-A, AFP ve uE3 seviyeleri düşme eğilimi gösterirken, NT ölçümleri, serbest ß-hCG ve İnhibin seviyeleri yükselme eğilimi gösterirler. İkinci kan örneğindeki AFP seviyesi aynı zamanda artmış açık spina bifida veya anansefali risklerinin belirlenmesi için kullanılır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: 2 gün sonra 18:00