Hepatit B Testi (HBsAg)

Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg), Hepatit B enfeksiyonu için en erken test olup, enfeksiyondan bir hafta sonra sonuç verir ve Hepatit B virüsü yüzey proteinini tarar.
Yorum:Sonuç, diğer Hepatit B profil testleri (Anti Hbe, Anti Hb, Anti HBc, HBe antijeni vb.) ile yorumlanmalıdır. Pozitif HBsAg sonucu, akut enfeksiyonu veya 6 aydan uzun süre pozitifse kronik enfeksiyonu işaret eder. HBsAg testi, sağlıklı HBV taşıyıcıları dahil olmak üzere kronik enfeksiyonları tanımlamak için en iyi testtir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00