Hemoglobin Elektroforezi

Hemoglobin, akciğerlerde Oksijeni bağlayarak dokulara taşınmasını sağlayan eritrosit(alyuvar) adlı hücrenin içindeki oksijen bağlayıcı Demir(Fe) iyonunu içeren özel bir proteindir. Birkaç türü vardır. Sağlıklı yetişkinlerde en yüksek oranda olan tip HbA dir. Bu tip HbA1 ve HbA2 şeklindedir. Daha az oranlarda ise HbF (fetl Hemoglobin) ve hasalık tanısı olarak da HBS (Sickle Cell Hemoglobin- Orak Hücreli Anemi- Akdeniz Anemisi) ve nadir HbC ve HbH de bulunabilir.
Yorum:Hemoglobin elektroforezi özellikle Akdeniz Anemisi şüphesi olan, homozigot , heterozigot beta Talasemi şüphesi olan ve genetik HbF hastalığı tanıları için istenir. Bu hastaların tam kan (CBC-Hemogram) testleri yapıldığında MCV (Mean Corpuscular Volume) değerleri düşüktür. Bu tanı yölendirici başlangıç test olarak kabul edilebilir. Test sonucunda HbA2 beklenenden yüksek çıkarsa, beta Talasemi veya Megaloblastik Anemi, HbH yüksekliğinde alfa Talasemi hastalıkları düşünülür. Sonuç değerlendirmesi Hematologlar tarafından değerlendirilir ve tedaviye başlanır.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA)
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00