Gaitada Enteamoeba Histolycia

Amoebiasis, Enteamoeba Histolycia parazitinin neden olduğu insan gastrointestinal sisteminin yaygın enfeksiyonudur. Sıklıkla, ishal veya kanlı dışkılı dizanteri olarak kendini gösterebilir. Kronik durumda, daha sonra kilo kaybı görülebilir. Etkilenen organlar, karaciğer, plöropulmoner, peritoneal, renal, kardiyak, serebral ve kutanöz bölgelerdir. Kuluçka süresi 2-4 haftadır. Gaitada kistlerin ve trofozoitlerin mikroskobik olarak belirlenmesi, yaygın bir tanı yöntemidir.
Yorum:Enteamoeba Histolycia’nın varlığı fulminan nekrotizan kolit, toksik megakolon, rektovajinal fistül, intraperitoneal, intratorajik, intraperikardiyal rüptür, beyin apsesi oluşumu, gastrointestinal kanamayı işaret edecektir.
Numune: Gaita
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00