Gaitada Elastaz

Elastaz bir enzimdir, pankreastaki özel bir ekzokrin (hormon üretimi ile ilgisi yok) doku tarafından üretilir ve hastanın pankreas işlevine dair bilgi verir. Test,, feçes (gaita) ile yapılır. Elastazın işlevi, sindirimden sonra yağları, proteinleri ve karbonhidratları parçalamaktır. Sindirim sürecinde önemli role sahiptir.
Yorum:Gaitadaki seviyelerin düşüklüğü pankreas yetmezliğine işaret eder, kronik pankreatit, pankreas kanseri, kistik fibroz, diyabet ve Crohn hastalığı gibi birçok farklı hastalığın sonucunda oluşabilir.
Numune: Feçes (Gaita)
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00