Fruktozamin

Glukoz ve proteinden oluşan bir bileşiktir. Bir diğer ismi, glikozile proteindir. Glukoz molekülleri kanda kalıcı olarak bir protein ile birleşir. Bu işleme glikasyon adı verilir. Bu proteinler, kanın sıvı kısmındaki ana protein olan albümini içerir. Glukoz, ayrıca bir protein olan (kırmızı kan hücrelerinin içindeki ana protein) hemoglobine de bağlanır. Glukoz, kanda ne kadar fazlaysa, proteinlere o kadar çok bağlanır. Bir kırmızı kan hücresinin ömrü yaklaşık 120 gündür. Bu nedenle glikozile hemoglobin, 2-3 aylık ortalama kan şekerini yansıtır. Serum proteinlerinin kanda 14-21 günlük bir yarı ömrü olduğundan, fruktozamin, 2-3 haftalık ortalama glukoz düzeylerini yansıtır.
Yorum:Kan şekeri düzeylerini mümkün olduğunca normale yakın tutmak, diabet komplikasyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Hasta insülin ile tedavi ediliyorsa, her gün takip tercih edilir, ancak glikozile proteinlerin kullanımıyla tedavinin etkililiği klinisyen tarafından daha kolay takip edilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00