Endomisyel Antikor (EMA) IgA

Gluten tahıllarda bulunan bir protein türüdür. Endomisyel Antikor (ENA), vücudun glütene karşı ürettiği antikordur. Bu antikorlar, gluten tüketilince bağırsaklarda ödeme yol açar. Eğer bu antikorlar olmasaydı, bağırsak hücreleri glütenden zarar görürdü. Ayrıca, temel besinlerin bağırsaklardan emilmesini de önlerdi. Hastalığın adı Çölyak Hastalığı ve Dermatitis Herpetiformis’tir. Bu hastalarda glütene duyarlı enteropati yüksektir. Antikor tipi IgA’dır, salgı bezlerine özgüdür .
Yorum:Kanda EMA IgA varlığı Çölyak Hastalığı ve Dermatit Herpetiformis için çok spesifiktir. Negatif sonuç Çölyak Hastalığı ve Dermatitis Herpetiformis tanısını her zaman dışlamaz. Doku Transglutaminaz IgA ve serum İmmünglobulin A seviyelerine yönelik daha ileri testler destekleyici olacaktır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00