Cytomegalovirus (CMV) PCR

CMV yaygın bir virüstür ve bir kez bulaştıktan sonra hayat boyu kalır. Sağlıklı insanların çoğunda bağışıklık sistemleri nedeniyle nadiren sorun yaratır, dolayısıyla olup olmadığı bilinmez. Gebelik döneminde bağışıklık sistemi zayıflar. Daha sonra virüs fetüse geçerek işitme ve görme kaybına ve gelişimsel gecikmelere neden olabileceğinden dolayı CMV endişe nedenidir. Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, sarılık, karaciğer büyümesi ve işlev bozukluğu, mikroensefali, dalak büyümesi ve nöbetler bebeklerde görülen komplikasyonlardan bazılarıdır. CMV, kan, tükürük, idrar, semen ve anne sütü gibi vücut sıvıları yoluyla başkalarına geçebilir. CMV, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde de sorun yaratabilir. CMV PCR testi, Virüsün varlığını tespit etmek için CMV geninin amplifikasyonudur (çoğaltılması).
Yorum:Bakteriye maruz kalınmışsa bakteri pozitif CMP PCR değerleri, enfeksiyonun evresinin göstergesi olacaktır. Eğer yoksa CMV enfeksiyonu oluşmamıştır.
Numune: Koldan alınan venöz kan, İdrar, Omurilik sıvısı. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Perşembe
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00