Cytomegalovirus (CMV) IgG

CMV (Cytomegalovirus) yaygın bir virüstür ve bir kez bulaştıktan sonra hayat boyu kalır. Sağlıklı insanların çoğunda bağışıklık sistemleri nedeniyle nadiren sorun yaratır, dolayısıyla olup olmadığı bilinmez. Hamilelik sırasında bağışıklık sistemi zayıflar. Daha sonra virüs fetüse geçerek işitme ve görme kaybına ve gelişimsel gecikmelere neden olabilir. Bu yüzden, CMV pozitifliği gebelikte önemlidir. Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, sarılık, karaciğer büyümesi ve işlev bozukluğu, mikroensefali, dalak büyümesi ve nöbetler bebeklerde görülen komplikasyonlardan bazılarıdır. CMV, kan, tükürük, idrar, semen ve anne sütü gibi vücut sıvıları yoluyla başkalarına geçebilir. CMV, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde de sorun yaratabilir. CMV Ig M mevcudiyeti, enfeksiyonun akut olduğu ve riskin daha fazla olduğu anlamına gelir.
Yorum:Bakteriye maruz kalınmışsa IgA, IgM ve IgG değerleri enfeksiyonun evresinin göstergesi olacaktır. Eğer yoksa CMV enfeksiyonu oluşmamıştır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Omurilik sıvısı. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00