BNP (B Tipi Natriüretik Peptit)

BNP, kalbin çalışması ile ilgili bilgi veren bir hormon testidir. Vücutta kan sirkülasyonunu düzenler. Bu hormon büyük oranda sol ventrikül olmak üzere kalp ventriküllerinde sentezlenir. Ventriküllerin gelişiminde artış, sinir ve hormonal aktivite uyumu ile ilgili görevi bulunmaktadır. Damar düz kas hücreleri, kalp, adrenal bezler ve böbrekte bulunan reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir. Böbrekle sodyum atılımı, böbrek glomerüllerinde filtrasyon hızını artırarak kalp boşluklarındaki dolum basınçlarını azaltır. Artan yaşla beraber düzeyleri artar. Obez kişilerde is enormal kilolu kişilere göre 30-50% kadar daha düşüktür. Kalp yetersizliği, akut koroner sendromlarda yükselebilir. NT-pro BNP aminoterminal pro beta natriüretik peptittir ve kanda BNP ye göre 5-10 kat daha fazla olan tipidir.
Yorum:Kalp yetersizliğinin erken evrelerinde, semptomsuz hastalarda sol ventrikül fonksiyon bozukluklarının tanısında yararlanılmaktadır. Plazma düzeylerinin yüksek olması kalp yetersizliği tanısını destekler. Böbreklerden atıldığı için yüksekliği böbrek fonksiyonlarındaki yetersizliği de gösterir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00