Bilirubin Total

Bilirubin hem molekülünün yıkım ürünüdür. Hem, eritrositlerin oksijen bağlayıcı kompleksidir. Ortalama her 120 günde bir eritrositler ölür ve içeriklerini kana bırakırlar. Hem molekülü de kana verilir ve önce biliverdine sonra bilirubine dönüşür. Bilirubin suda çözünmez. Kanda albümine bağlanarak karaciğere taşınır. Bu haline İndirekt Bilirubin (ankonjuge bilirubin) denir. Çözünür hale gelebilmek ve atılmak için karaciğer tarafından Glukuronik asit ile birleştirilir. Bu kompleksin adına Direkt bilirubin (konjuge bilirubin) denir ve çözünür hale geldiği için safra yoluyla gaita (sterkobulin) ve idrarla (urobulin) atılır. Direkt ve İndirekt yani konjuge yada ankonjuge Bilirubinin toplamı Total Bilirubin’dir.
Yorum:Bilirubin, Hem molekülünü oksijen bağlayıcı bileşik olarak kullanır. Eritrositler her 120 günde bir ölür ve içeriği kana karışır. Hem molekülü kanda önce biliverdine ve oradan da bilirubine dönüşür. Bu bilirubin, suda çözünmediği için albumin ile bağlanır ve böylece karaciğere taşınır. Bu bilirubinin adı İndirekt Bilirubindir. Karaciğerde bilirubin, albüminden ayrılarak glukuronik asit ile bağlanır, bunun adı direkt Bilirubindir ve safra kanallarıyla idrar ve gaita ile atılan şeklidir. Eğer oluşan Hem miktarı, karaciğerdeki glukuronik asit ile bağlanma kapasitesini aşarsa, yani eritrositler hızla parçalanırsa (bazı hematolojik sorunlar), o zaman kanda indirekt bilirubin artar. Kanda artış, eğer karaciğerde yeterince glukuronidle bağlanamaz ise, neonatal sarılığı dediğimiz bebeğin karaciğer kapasitesinin henüz yetmediği durumlarda oluşabilir. Bilirubin tek başına hücrelere toksiktir çünkü kolayca hücre içine girebilir. Bu özellikle kan- beyin bariyerini aşarsa ganglia (beynin orta kısmı) ve beyincikte kalıcı hasarlara neden olabilir. Bunun dışında hepatik kan akımındaki azalma (konjestif kalp hastalığı. portosistemik geçiş), hepatik,siroz, karaciğer kanseri gibi karaciğerin glukuronik asit bağlama kapastesinin yetmediği durumlarda ve bazı ilaç kullanımlarında indirekt bilirubin kanda artabilir. Bazı kalıtsal veya edinilmiş hemolitik hastalıklar (hemolitik anemiler), büyük hematomlar, diseritropoez (megaloblastik veya sideroblastik anemiler), Gilbert’s Sendromu, Criegler Najar Sendromu I ve II, indirekt bilirubin seviyesindeki artışlara neden olabilir. Yüksek direkt bilirubin düzeyleri eritrositlerin hızlı yıkımı veya hematolojik hastalıklar nedeniyle fazla eritrosit üretimi nedeniyle olabilir. Düşük değerleri yoruma değer değildir.
Numune: Koldan alınan venöz kan.Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün, 2 saat sonra