Asetilkolin Reseptör Antikoru

Asetilkolin sinirler arasında ve sinirlerden kaslara iletim sağlayan bir proteindir. Bu işlevi yapmak için hedef hücrede bu maddeyi tanıyan bir reseptör bulunmalıdır. Buna asetilkolin reseptörü adı verilir. Eğer kişinin kanında bu reseptöre karşı bir antikor varsa, sinirle gelen kasılma iletisini kaslar karşılayamaz ve böylece kas güçsüzlüğü gelişir. Bu hastalığın adı Myastenia Gravis dir. Hastalığın yarıdan fazlasında gözlerle sınırlı kalmasına karşın, kalanında diğer kaslar da etkilenir. Her iki gözde gözkapağı düşüklüğü ve kaşların yukarı doğru çekilmesi tipik belirtidir.
Yorum:Bu antikorların normalde kanda olmaması gerekir. Olduğunda Myastenia Gravis hastalığı tanısı konulur.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık Gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı ,Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00