Antinötrofil Sitoplazmik Antikorlar (ANCA): cANCA

ANCA, nötrofiller (bir beyaz kan hücresi tipi) olarak bilinen sağlıklı hücrelere saldıran bir grup antikordur. Bu, antikorların yabancı bakteri veya virüsler yerine kendi nötrofillerine saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. İki tip ANCA (pANCA; myelopeoksidaz proteinine saldırı, cANCA; Proteinase3 proteinine saldırı) mevcuttur. Bu, antikorların ayırımı tedavinin protokolüne yardımcı olmaktadır.
Yorum:Sonuçlar kalitatif (pozitif veya negatif) olarak yorumlanmaktadır. Bu antikorların herhangi birinin mevcudiyeti inflamasyon ve kan damarlarının ödemine neden olan otoimmün vaskülit isimli bir bozukluğa yol açabilir. Otoimmün vaskülit tiplerinden biri çoğunlukla akciğerler, böbrekler ve sinüsleri etkileyen Polianjitis granulomatosisdir (GPA). Mikroskobik poliangitis (MPA) akciğerler, böbrekler, sinir sistemi ve cilt dahil vücuttaki çeşitli organları etkileyebilir. Polianjitis Eozinofilik Granulomatosis (EGPA) cilt ve akciğerleri etkilemektedir. Sıklıkla astıma yol açmaktadır. Poliarteritis Nodoza (PAN) kalp, böbrekler, cilt ve merkezi sinir sistemini etkilemektedir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Çarşamba, Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00